Algemene voorwaarden Puur van Anne

 

Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dat kan zijn zowel schriftelijk, als per mail of via verwijzing naar de website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Puur van Anne behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Puur van Anne behoudt zich het recht voor haar disclaimer en voorwaarden aan te passen. Puur van Anne adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en voorwaarden.

Op deze site staan een aantal links naar andere websites. Deze websites sluiten aan bij de visie van Puur van Anne. Puur van Anne is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid en algemene voorwaarden van de betreffende site. De gebruiker van deze site wordt altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

 

Klachtenregeling

Puur van Anne gaat voor 100% tevredenheid van de klant. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan, verzoeken wij u in dit geval contact met ons op te nemen.

Puur van Anne zal er alles aan doen om dit, redelijkerwijs, op een zo goed mogelijke manier op te lossen.

Aangeboden producten, diensten en aansprakelijkheid

Oriënterend gesprek

Puur van Anne werkt desgewenst met een eerste oriënterend gesprek. Deze duurt maximaal 30 minuten. Binnen een straal van 10 kilometer is dit geheel gratis. Hierbuiten brengt Puur van Anne hiervoor reiskosten in rekening.

 

Stylingadvies

Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek met de klant, geeft Puur van Anne stylingsadvies m.b.t. kleur, het restylen van meubels/ accessoires en eventueel de complete inrichting.

  • Tijdens het advies krijgt de klant ideeën, tips en adviezen. Deze worden gegeven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het zijn adviezen, ten alle tijden neemt de klant zelf de uiteindelijke beslissing of het plan ten uitvoer wordt gebracht al dan niet met de hulp van Puur van Anne.

  • Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan met het schriftelijk voorgestelde plan en de daarbij behorende  algemene voorwaarden, wordt overgegaan tot uitvoering. Mocht het uiteindelijke resultaat toch niet aan uw verwachtingen voldoen, aanvaart Puur van Anne hiervoor geen aansprakelijkheid.

  • Bij het inzetten van derden, bijvoorbeeld een schilder of stukadoor zijn zij zelf verantwoordelijk voor het werk wat zij verrichten. Als het gaat om bouwtechnische beslissingen adviseer ik u een bouwkundig adviseur te raadplegen.

  

Woonitems op maat gemaakt op vraag van klant

Dit kan zijn een geheel nieuw item of een geupcycled item van tweede kans en/ of duurzaam geproduceerde materialen al dan niet van de klant zelf. Tijdens het advies krijgt de klant ideeën, tips en adviezen. Deze worden gegeven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het zijn adviezen, ten alle tijden neemt de klant zelf de uiteindelijke beslissing of het plan ten uitvoer wordt gebracht al dan niet met de hulp van Puur van Anne.

Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan met het voorgestelde plan en de daarbij behorende  algemene voorwaarden, wordt overgegaan tot uitvoering. Mocht het uiteindelijke resultaat toch niet aan uw verwachtingen voldoen, aanvaart Puur van Anne geen aansprakelijkheid.

Puur van Anne werkt met tweede kans en/of duurzaam geproduceerde materialen. In het geval van het product hout, bestaat de mogelijkheid dat dit naderhand gaat werken. Dit zal voorafgaand aan de opdracht met de klant worden besproken. Hiervoor aanvaardt Puur van Anne dan ook geen aansprakelijkheid.

Puur van Anne behoudt zich het recht voor om de opdracht te kunnen ontbinden of te wijzigen wanneer de staat van het geleverde meubel of materialen van de klant zelf, anders blijken te zijn dan voor de opdracht aangenomen. Bijvoorbeeld wanneer het geleverde item of materialen gebreken blijkt te hebben. Wanneer de klant beslist dat hij de opdracht toch wil laten uitvoeren door Puur van Anne, ontvangt de klant hiervoor een nieuwe offerte.

Puur van Anne gaat op een zo goed mogelijke en zorgvuldige manier om met de haar toevertrouwde woonitems. Toch kan het zo zijn dat er schade ontstaat door onvoorziene omstandigheden.

Puur van Anne biedt de klant de mogelijkheid om het woonitem op te laten halen en terug te laten brengen. Puur van Anne zal dit op een zo zorgvuldig mogelijke manier doen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan tijdens dit transport, is dit op eigen risico van de klant.

 

Woonaccessoires en geupcyclede meubels gemaakt door Puur van Anne

Alle woonaccessoires die worden aangeboden via conceptstores, website, Etsy en social media zijn hand gemaakt van tweede kans en/ of duurzaam geproduceerde materialen en zijn daarom uniek. Wat je ziet is wat je koopt. De producten zijn van te voren getest en verkeren in goede, degelijke staat. Werken van houten meubels/ accessoires is dus een reële kans en derhalve valt het nergens onder de garantie als het hout gaat werken.* Mocht er onverhoopt toch een defect ontstaan aan het product, neem dan contact op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Daarbij gaat Puur van Anne er wel vanuit dat het product gebruikt wordt waarvoor het bedoelt is. In geval van reparatie/herstel als 'service' vanuit Puur van Anne, zorgt de klant ervoor dat het item bij Puur van Anne gebracht/ bezorgt wordt.

 

Mocht er desondanks binnen een termijn van 3 weken na aankoop een defect ontstaan, neem dan contact op met Puur van Anne. Dan kijken we samen naar een zo goed mogelijke oplossing.

In het geval van verkoop via Etsy, gelden de door Etsy opgestelde voorwaarden.

De op Etsy genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland.

*Hout is een levend materiaal: het zet uit en krimpt onder invloed van de luchtvochtigheid, het zogenaamde 'werken' van hout. Belangrijk is daarom de luchtvochtigheidsgraad in de woning. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen 40% en 60%. Bij een hogere of lagere luchtvochtigheid zullen de meubelen gaan scheuren. Met name in de wintermaanden kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het verwarmen van uw woning. Probeer de luchtvochtigheid daarom altijd op pijl te houden, b.v. door waterreservoirs aan de cv-radiatoren te hangen.

 

Levering en ontvangst

Levertijd van op maat gemaakte en geupcyclede items zijn afhankelijk van de te gebruiken materialen en gaan in overleg met de klant.

Puur van Anne zal haar uiterste best doen om de overeengekomen levertijd na te streven, maar doordat Puur van Anne afhankelijk is van de levering van derden, betreffende de te gebruiken materialen voor het overeengekomen project, kan de levertijd mogelijkerwijs afwijken.

Ook bij andere onvoorziene omstandigheden, zoals bv ziekte, kan de levertijd mogelijkerwijs afwijken. De klant wordt hier dan zsm van op de hoogte gesteld.

Offerte, factuur en overige kosten

Puur van Anne kiest ervoor om de offertes en facturen zoveel mogelijk digitaal te versturen. 

 

Offerte

Puur van Anne stelt een geldigheidstermijn van de offerte op 14 dagen. Aanvaart de klant deze niet binnen de gestelde termijn, dan komt deze te vervallen.

Puur van Anne werkt met een aanbetaling van 50%. Deze aanbetaling wordt gebruikt voor de aanschaf van materiaal en wordt vooraf met de klant besproken.

 

Betaling factuur

De klant betaalt de geleverde factuur binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst of heeft de mogelijkheid de betaling te voldoen via pinapparaat.

 

Wanneer deze niet voldaan wordt binnen de termijn van 7 dagen, dan stuurt Puur van Anne éénmalig een herinnering. Mocht deze alsnog niet worden voldaan binnen de termijn van 7 dagen, dan zal Puur van Anne over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente aan de klant in rekening brengen en is Puur van Anne gerechtigd de door haar gemaakte buiten gerechtelijke incassokosten aan de desbetreffende klant in rekening te brengen.

 

Afspraak annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Na deze tijd brengt Puur van Anne 50% van het afgesproken bedrag in rekening.

In het geval van niet thuis op de afgesproken tijd, brengt Puur van Anne toch de kosten voor de hele afspraak in rekening.

Overige kosten

Voor het bezorgen en plaatsen van meubels worden reiskosten in rekening gebracht.

 

Projectprijzen zijn afhankelijk van de grootte van het project en worden vooraf met de klant besproken.

 

Privacy

Door gebruik te maken van de website en diensten die Puur van Anne aanbiedt, gaat de klant akkoord met de privacyverklaring. Puur van Anne gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte gegevens. Puur van Anne houdt een overzicht bij van persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer, om offertes en facturen te kunnen opstellen en zo te kunnen voldoen aan de belastingverplichting.

Gegevens worden niet uitgewisseld of gedeeld met externe partijen zonder vooraf gegeven toestemming van de klant.

Contactgegevens

De NAW en overige contactgegevens die middels het contactformulier op de website, G-mail en social media worden verstrekt, worden bewaard, indien dit van belang is om onze service en samenwerking uit te kunnen voeren.

De klant heeft ten allen tijde het recht om Puur van Anne te verzoeken tot het inzien, wijzigen of verwijderen van zijn gegevens. 

De systemen waar Puur van Anne mee samenwerkt om deze gegevens te bewaren hebben allen voorzorgsmaatregelen genomen om de privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Deze programma's zijn o.a. Google G-mail, Onedrive, Wix, Facebook en Instagram. De privacyverklaring van bovenstaande bedrijven zijn terug te vinden op de website van de betreffende partijen. 
 

Websiteanalyse en Cookies

Puur van Anne maakt op de website gebruik van analytische- en tracking cookies. De data wordt alleen gebruikt om bezoekersstatistieken over de website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Er worden geen IP-adressen opgeslagen, dus de gegevens zijn niet te herleiden naar de computer, tablet of telefoon van de klant.

Beeld-, merk- en auteursrecht

Het logo, alsmede de foto’s geplaatst op de site, zijn eigendom van Puur van Anne en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf worden gebruikt door derden. 

Puur van Anne gebruikt naast eigen beeldmateriaal, ook beeldmateriaal van de klant. Dit gebeurt alleen met vooraf schriftelijk gegeven toestemming van de klant.

Puur van Anne plaatst mogelijk ook beeldmateriaal van derden. Bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Puur van Anne draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zouden kunnen zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal met betrekking tot derden. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.