top of page

Algemene voorwaarden Puur van Anne

Versie 6: november 2021

 

Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dat kan zijn zowel schriftelijk, als per mail of via verwijzing naar de website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Puur van Anne behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Puur van Anne behoudt zich het recht voor haar disclaimer en voorwaarden aan te passen. Puur van Anne adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en voorwaarden.

Op deze site staan een aantal links naar andere websites. Deze websites sluiten aan bij de visie van Puur van Anne. Puur van Anne is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid en algemene voorwaarden van de betreffende site. De gebruiker van deze site wordt altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

 

Klachtenregeling

Puur van Anne gaat voor 100% tevredenheid van de klant. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan, verzoeken wij u in dit geval contact met ons op te nemen.

Puur van Anne zal er alles aan doen om dit, redelijkerwijs, op een zo goed mogelijke manier op te lossen.

Aangeboden producten, diensten en aansprakelijkheid

Oriënterend gesprek

Puur van Anne werkt desgewenst met een eerste oriënterend gesprek. Deze duurt maximaal 30 minuten. Binnen een straal van 10 kilometer is dit geheel gratis. Hierbuiten brengt Puur van Anne hiervoor reiskosten in rekening.

 

 

Stylingadvies

Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek met de klant, geeft Puur van Anne stylingsadvies m.b.t. kleur, het restylen van meubels/ accessoires en eventueel de complete inrichting.

  • Tijdens het advies krijgt de klant ideeën, tips en adviezen. Deze worden gegeven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het zijn adviezen, ten alle tijden neemt de klant zelf de uiteindelijke beslissing of het plan ten uitvoer wordt gebracht al dan niet met de hulp van Puur van Anne.

  • Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan met het schriftelijk voorgestelde plan en de daarbij behorende  algemene voorwaarden, wordt overgegaan tot uitvoering. Mocht het uiteindelijke resultaat toch niet aan uw verwachtingen voldoen, aanvaart Puur van Anne hiervoor geen aansprakelijkheid.

  • Bij het inzetten van derden, bijvoorbeeld een schilder of stukadoor zijn zij zelf verantwoordelijk voor het werk wat zij verrichten. Als het gaat om bouwtechnische beslissingen adviseer ik u een bouwkundig adviseur te raadplegen.

  

Woonitems op maat gemaakt op vraag van klant

Dit kan zijn een geheel nieuw item of een geupcycled item van tweede kans en/ of duurzaam geproduceerde (bio based) materialen al dan niet van de klant zelf. Tijdens het advies krijgt de klant ideeën, tips en adviezen. Deze worden gegeven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het zijn adviezen, ten alle tijden neemt de klant zelf de uiteindelijke beslissing of het plan ten uitvoer wordt gebracht al dan niet met de hulp van Puur van Anne.

Nadat u schriftelijk akkoord bent gegaan met het voorgestelde plan en de daarbij behorende  algemene voorwaarden, wordt overgegaan tot uitvoering. Mocht het uiteindelijke resultaat toch niet aan uw verwachtingen voldoen, aanvaart Puur van Anne geen aansprakelijkheid.

Puur van Anne werkt met tweede kans en/of duurzaam geproduceerde (bio based) materialen. In het geval van het product hout, bestaat de mogelijkheid dat dit naderhand gaat werken. Ook voor nieuw bio based materiaal geldt, dat dit mogelijk kan “werken”. Dit zal voorafgaand aan de opdracht met de klant worden besproken. Hiervoor aanvaardt Puur van Anne dan ook geen aansprakelijkheid.

Puur van Anne behoudt zich het recht voor om de opdracht te kunnen ontbinden of te wijzigen wanneer de staat van het geleverde meubel of materialen van de klant zelf, anders blijken te zijn dan voor de opdracht aangenomen. Bijvoorbeeld wanneer het geleverde item of materialen gebreken blijkt te hebben. Wanneer de klant beslist dat hij de opdracht toch wil laten uitvoeren door Puur van Anne, ontvangt de klant hiervoor een nieuwe offerte.

Puur van Anne gaat op een zo goed mogelijke en zorgvuldige manier om met de haar toevertrouwde woonitems. Toch kan het zo zijn dat er schade ontstaat door onvoorziene omstandigheden.

Puur van Anne biedt de klant de mogelijkheid om het woonitem op te laten halen en terug te laten brengen. Puur van Anne zal dit op een zo zorgvuldig mogelijke manier doen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan tijdens dit transport, is dit op eigen risico van de klant.

bottom of page